Lãnh đạo

Mr. ĐẶNG DUY LINH

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Mr. NGUYỄN HỮU NAM

Chức Danh: Tổng Giám Đốc

Mr. VY MINH PHÚC

Chức Danh: Giám Đốc Kinh Doanh

Mr. NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Chức Danh: Giám đốc Marketing

Mr. ĐẶNG QUỐC ĐẠT

Chức Danh: Giám đốc chi nhánh Nha Trang

Ms. ĐẶNG THÙY DƯƠNG

Chức Danh: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Menu

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Bạn vui lòng để lại lời nhắn cho Bình Minh Land, chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn sớm nhất. Thank you!